نبشی

  • مقاومت مکانیکی
  • شکل‌پذیری
  • پایداری ابعادی
  •  استانداردها و مشخصات
  •  توانایی انعطاف‌پذیری
  •  وزن سبک
  • قابلیت جوشکاری

تحویل اکسپرس

حمل رایگان سفارشات بالای 1 میلیون تومان

پرداخت امن

امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی درب منزل

ضمانت اصالت کالا

امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی درب منزل

7 روز گارانتی بازگشت وجه

امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی درب منزل

 

 

 

 

 

 

قیمت نبشی جاوید بناب واحد تاریخ قیمت
نبشی 6 جاوید بناب 6 متری ضخامت 3 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 4 جاوید بناب 6 متری ضخامت 3 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 4 جاوید بناب 6 متری ضخامت 4 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 5 جاوید بناب 6 متری ضخامت 4 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 6 جاوید بناب 6 متری ضخامت 4 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 5 جاوید بناب 6 متری ضخامت 5 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 6 جاوید بناب 6 متری ضخامت 5 کیلوگرم تماس بگیرید

 

 

قیمت نبشی اسپیرال واحد تاریخ قیمت
نبشی 4 اسپیرال 6 متری ضخامت 2 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 3 اسپیرال 6 متری ضخامت 2 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 3 اسپیرال 6 متری ضخامت 3 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 5 اسپیرال 6 متری ضخامت 3 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 4 اسپیرال 6 متری ضخامت 3 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 4 اسپیرال 6 متری ضخامت 5 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 5 اسپیرال 6 متری ضخامت 4 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 6 اسپیرال 6 متری ضخامت 4 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 6 اسپیرال 6 متری ضخامت 5 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 5 اسپیرال 6 متری ضخامت 5 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 6 اسپیرال 6 متری ضخامت 6 کیلوگرم تماس بگیرید

 
 

قیمت نبشی ناب تبریز واحد تاریخ قیمت
نبشی 3 ناب تبریز 6 متری ضخامت 3 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 3 ناب تبریز 12 متری ضخامت 3 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 3 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 4 ناب تبریز 6 متری ضخامت 3 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 4.5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 3 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 3 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 3 ناب تبریز 6 متری ضخامت 4 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 4.5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 4 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 7 ناب تبریز 6 متری ضخامت 4 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 4 ناب تبریز 6 متری ضخامت 4 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 4.5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 4 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 4 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 6 ناب تبریز 12 متری ضخامت 4 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 6.3 ناب تبریز 12 متری ضخامت 4 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 6.3 ناب تبریز 6 متری ضخامت 4 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 6 ناب تبریز 6 متری ضخامت 4 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 4 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 6 ناب تبریز 12 متری ضخامت 5 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 4 ناب تبریز 12 متری ضخامت 4 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 6 ناب تبریز 6 متری ضخامت 5 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 7 ناب تبریز 6 متری ضخامت 5 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 7 ناب تبریز 12 متری ضخامت 5 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 5 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 4.5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 5 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 7.5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 5 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 6.3 ناب تبریز 6 متری ضخامت 5 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 4.5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 5 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 5 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 6.3 ناب تبریز 12 متری ضخامت 5 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 7.5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 5 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 6.3 ناب تبریز 12 متری ضخامت 6 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 10 ناب تبریز 12 متری ضخامت 6 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 7.5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 6 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 8 ناب تبریز 12 متری ضخامت 6 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 6 ناب تبریز 6 متری ضخامت 6 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 6.3 ناب تبریز 6 متری ضخامت 6 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 6 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 10 ناب تبریز 6 متری ضخامت 6 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 8 ناب تبریز 6 متری ضخامت 6 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 5 ناب تبریز 12 متری ضخامت 6 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 7.5 ناب تبریز 6 متری ضخامت 6 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 6 ناب تبریز 12 متری ضخامت 6 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 7 ناب تبریز 12 متری ضخامت 6 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 7 ناب تبریز 6 متری ضخامت 6 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 8 ناب تبریز 12 متری ضخامت 7 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 10 ناب تبریز 6 متری ضخامت 7 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 8 ناب تبریز 6 متری ضخامت 7 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 10 ناب تبریز 12 متری ضخامت 7 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 7 ناب تبریز 12 متری ضخامت 7 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 7 ناب تبریز 6 متری ضخامت 7 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 10 ناب تبریز 6 متری ضخامت 8 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 8 ناب تبریز 12 متری ضخامت 8 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 10 ناب تبریز 12 متری ضخامت 8 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 8 ناب تبریز 6 متری ضخامت 8 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 10 ناب تبریز 12 متری ضخامت 10 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 10 ناب تبریز 6 متری ضخامت 10 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 10 ناب تبریز 6 متری ضخامت 12 کیلوگرم تماس بگیرید

 

قیمت نبشی اصفهان واحد تاریخ قیمت
نبشی 4 اصفهان 6 متری ضخامت 3 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 5 اصفهان 6 متری ضخامت 4 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 4 اصفهان 6 متری ضخامت 4 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 5 اصفهان 6 متری ضخامت 5 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 6 اصفهان 6 متری ضخامت 6 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 8 اصفهان 6 متری ضخامت 8 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 10 اصفهان 6 متری ضخامت 10 کیلوگرم تماس بگیرید

 

قیمت نبشی ظهوریان واحد تاریخ قیمت
نبشی 3 ظهوریان 6 متری ضخامت 2.5 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 5 ظهوریان 6 متری ضخامت 3 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 4 ظهوریان 6 متری ضخامت 3 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 3 ظهوریان 6 متری ضخامت 3 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 5 ظهوریان 6 متری ضخامت 4 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 4 ظهوریان 6 متری ضخامت 4 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 5 ظهوریان 6 متری ضخامت 5 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 6 ظهوریان 6 متری ضخامت 6 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 8 ظهوریان 6 متری ضخامت 7 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 8 ظهوریان 6 متری ضخامت 8 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 10 ظهوریان 6 متری ضخامت 10 کیلوگرم تماس بگیرید

 
 

قیمت نبشی فولاد تهران واحد تاریخ قیمت
نبشی 5 فولاد تهران 6 متری ضخامت 3 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 6 فولاد تهران 6 متری ضخامت 3 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 5 فولاد تهران 6 متری ضخامت 4 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 5 فولاد تهران 6 متری ضخامت 5 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 7 فولاد تهران 12 متری ضخامت 6 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 7 فولاد تهران 6 متری ضخامت 6 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 7 فولاد تهران 6 متری ضخامت 7 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 8 فولاد تهران 6 متری ضخامت 8 کیلوگرم تماس بگیرید

 
 

قیمت نبشی منظومه واحد تاریخ قیمت
نبشی 4 منظومه 6 متری ضخامت 4 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 5 منظومه 6 متری ضخامت 5 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 6 منظومه 6 متری ضخامت 6 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 8 منظومه 6 متری ضخامت 8 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 10 منظومه 6 متری ضخامت 10 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید

 
 

قیمت نبشی آریان فولاد واحد تاریخ قیمت
نبشی 4 آریان 6 متری ضخامت 3 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 5 آریان 6 متری ضخامت 4 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 4 آریان 6 متری ضخامت 4 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 6 آریان 6 متری ضخامت 5 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 5 آریان 6 متری ضخامت 5 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 6 آریان 6 متری ضخامت 6 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 7 آریان 6 متری ضخامت 7 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 8 آریان 6 متری ضخامت 6 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 8 آریان 6 متری ضخامت 8 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 10 آریان 6 متری ضخامت 10 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی 12 آریان 6 متری ضخامت 12 کیلوگرم تماس بگیرید

 
 

قیمت نبشی سدید قم واحد تاریخ قیمت
نبشی 8 سدید قم 6 متری ضخامت 8 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید

 
 

قیمت نبشی زنجان واحد تاریخ قیمت
نبشی 4 زنجان 6 متری ضخامت 4 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 5 زنجان 6 متری ضخامت 4 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 6 زنجان 6 متری ضخامت 5 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 5 زنجان 6 متری ضخامت 5 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 6 زنجان 6 متری ضخامت 6 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید

 
 

قیمت نبشی سپهر ایرانیان واحد تاریخ قیمت
نبشی 3 سپهر ایرانیان 6 متری ضخامت 3 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 4 سپهر ایرانیان 6 متری ضخامت 4 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 5 سپهر ایرانیان 6 متری ضخامت 5 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 6 سپهر ایرانیان 6 متری ضخامت 6 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 10 سپهر ایرانیان 6 متری ضخامت 10 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 8 سپهر ایرانیان 6 متری ضخامت 8 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 12 سپهر ایرانیان 6 متری ضخامت 12 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید

 
 

قیمت نبشی شکفته واحد تاریخ قیمت
نبشی 3 شکفته 6 متری ضخامت 3 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 4 شکفته 6 متری ضخامت 4 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 5 شکفته 6 متری ضخامت 5 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 6 شکفته 6 متری ضخامت 6 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 8 شکفته 6 متری ضخامت 8 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید
نبشی 10 شکفته 6 متری ضخامت 10 کیلوگرم 1402/10/25 تماس بگیرید

0 / 5

امتیاز صفحه شما :

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نبشی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − sixteen =

محصولات مشابه