فرم استعلام قیمت (2)

MM slash DD slash YYYY
سوابق تحصیلی(Required)
مقطع
رشته تحصیلی
گرایش
دانشگاه
معدل
 
سوابق شغلی
نام سازمان/شرکت
سمت
مدت همکاری
علت قطع رابطه
حقوق دریافتی
 
مهارت های جانبی